טיפול במשחק (floortime):

זהו טיפול של "זמן רצפה", טיפול באמצעות משחק על השטיח, בגובה העיניים של הילד, ששם דגש על שלבי ההתפתחות התקשורתיים רגשיים בהם הילד  נמצא על פי גרינספאן, הכוללים ויסות עצמי וחקירה, אינטימיות והנאה מקשר, ייזימה והיענות של מעגלי תקשורת, פתרון בעיות, חשיבה ייצוגית וגישור בין רעיונות רגשיים.

ההתייחסות לשלבי ההתפתחות התקשורתיים נעשית תוך התייחסות לפרופיל הסנסורי הייחודי של כל ילד, לקשרים וליחסים בינו לבין בני משפחה משמעותיים עבורו.

ההורה הוא חלק מהטיפול, ניתנת הדרכה כיצד ליישם זאת בבית, באלו מצבים ולגבי החוזקות והחולשות של הילד, האינטראקציות והתנהגויותיו בבית ומחוצה לו.