טיפול בגישת ה- DIR 

 ה- DIR מהווה גישה טיפולית לטיפול בילדים עם קשיים התפתחותיים מורכבים כוללניים, והוא נכתב על ידי ד"ר סטנלי גרינשפן וד"ר סרינה ווידר.

ה- DIR הם ראשי תיבות של:

Developmental levels- הרמות התפתחותיות על פי שלבי התפתחות שונים בשנות חייו הראשונות של הילד:

ישנן שש רמות התפתחותיות בשנות חייו הראשונות של הילד, וכל ילד עובר דרכן.  במידה וקיימים חסרים באחד או יותר מהשלבים, יש צורך בהתמקדות ובטיפול בקושי.

השלבים כוללים:

 1. וויסות וחקירה של הסביבה-

  מהן יכולות הוויסות של הילד ומהי מידת החקירה שלו את סביבתו. מהו האופן שבו הוא מתייחס לגירויים שמיעתיים או ויזואליים, מהי יכולתו לקשב משותף, מהי רמת העניין והאפקט שהוא מציג, התייחסותו לאנשים והתייחסותו לחפצים טכניים, ומהי רמת החקירה וגילוי העניין שלו בסביבה.

 2. קרבה  ואינטימיות –

  רצון להיות מעורב באינטראקציה חברתית ולהתייחס לאחר, מידת התלות בסביבה, מה מעודד אינטימיות (למשל: רמת אפקט וקרבה פיזית), מידת ההנאה מהאחר.

 3. תקשורת דו כיוונית-

  פתיחה וסגירה של מעגלי תקשורת, יזימה והיענות: מוכנות ללכת אחרי רעיונות שמוצעים על ידי מישהו אחר.

 4. פתרון בעיות מורכבות –

  כולל שימוש בג'סטות ובמשחק סימבולי.

 5. יצירה של רעיונות דמיוניים והרחבה שלהם

 6. חשיבה רגשית ודיפרנציאציה ייצוגית

 1. Individual differences- הבדלים אינדוידואלים ולפרופיל הסנסורי של הילד

פרופיל סנסורי-מוטורי: תת תגובתיות או תגובתיות יתר, למגע, שמיעה (קושי מול רעש ), חזותית (אורות מהבהבים), תפיסה חזותית, תכנון מוטורי, שפה

 1. Relationships- יחסים המשפחתיים, ובפרט ליחסי הורה-ילד ויחסים בין אחים

דפוסים של ההורים: מנחמים, מוצאים רמה מתאימה של גירוי, מעורבים בקשר, קוראים רמזים ואותות, שומרים על זרימה רגשית, מעודדים התפתחות.

כלים טיפוליים:

*שימוש במשחק ככלי טיפולי. עזרה בהבניית רצף במשחק, עם התחלה, אמצע וסוף, הרחבה של המשחק ועידוד של העלאת רעיונות.

*לימוד מיומנויות וחשיבות של שיתוף פעולה, התייחסות לכוונות, רגשות, מחשבות והתנהגויות

*לתת חוויות של הצלחה על ידי נתינת משימות קצרות וקלות.

*הנאה מזמן כיף יחד הורה-ילד

*יזימה ו- follow the child lead

*לימוד מיומנויות בתחום ההבעה ובתחום ההבנה

*שימוש באמצעים חזותיים וקוליים: מוזיקה, ריקוד וציור משותף

*שימוש באפקט ודרמטיזציה.

*לימוד הבנה חברתית : שיתוף, חלוקה, אכפתיות.

*עצמאות ומיומנויות יומיום

* לימוד של קישור של התנהגויות ורגשות: הנאה, כעס, עלבון, אכזבה, נאמנות, חברות.

*עבודה על פתרון בעיות

בבית:

הכללה לבית

floortime בבית

מפגשים עם ילדים בני הגיל

עידוד עצמאות במיומנויות יומיום כגון באכילה, הלבשה, רחצה.

קשר עם המסגרת הגנית או הבית ספרית:

ישיבות צוות עם המורה, היועצת, הסייעת, המנהלת ומדריכת הסייעת.

ההתערבות שכוללת מתן הנחיות לצוות הבית ספרי