הערכה הפסיכולוגית בוחנת מספר תחומי תפקוד ומותאמת לסיבת הפנייה לאבחון:

 אפיונים התנהגותיים ייחודיים של הילד: מידת העניין והסקרנות שהילד מציג בסביבתו, קשר העין עם המבוגר, יכולות חיקוי, שיתוף הפעולה, מידת התנועתיות, היכולת לשבת לאורך זמן, טווחי קשב וריכוז ולמידת ההתמדה. כמו כן נבדקות יכולות הויסות, מידת ההסתגלות ותחומי העניין, תגובה למעברים, היכולת להתחיל ולסיים מטלות.

 בתחום השפתי מוערכות יכולות של הבעת שפה הכוללות הפקת שפה ודיבור, התייחסות שמית לתמונות, תגובה לבקשה, חזרה אחרי מילים, ביצוע הוראות, מידת השטף, מיומנויות תחביריות ואורך המבע הקולי. וכן יכולות של הבנת שפה הכוללות הבנת הוראות, הכרות עם חפצים, התייחסות לתמונות, הבנת מצבי יומיום ומצבים חברתיים, הבנת מושגים מופשטים והבנה מילולית מופשטת.

 התחום הביצועי תפיסתי מתייחס ליכולות מוטוריות עדינות, יכולות תפיסתיות הכוללות הבחנה תפיסתית ותפיסת גשטלט של השלם מחלקיו, הרכבת פאזלים, יכולות של אנליזה וסינתזה של דגמים ומיומנויות של גרפו מוטוריקה.

 תחום המשחק כולל משחק חקירתי ראשוני, תגובה למשחקי אורות וקולות, למשחקים תחושה ומגע, היכולת למשחק פונקיונלי, משחק במשחקי סיבה ותוצאה ראשוניים, משחק עצמי ומשחק משותף, משחק סימבולי, הבעת רצף רעיונות במשחק וגישור בין רעיונות במשחק.

התחום התקשורתי כולל את מידת  היזימה וההיענות,  תגובה להתערבות במשחק, מידת ההדדיות והאינטראקציות המשותפות.