כלי אבחון סטנדרטיים מתוקננים
ציורים
תצפיות בגן
תצפית במשחק