ההערכה הפסיכולוגית ההתפתחותית מהווה סקירה של יכולות, תפקודים והישגים של הילד לשם מתן ייעוץ, קידום ושיפור.

האבחון הפסיכולוגי נעשה באמצעות כלי אבחון פורמליים מתוקננים, תצפיות, משחק, שיחה עם הילד.

בנוסף נאסף חומר רקע על ידי ושיחה עם ההורים ועם צוותים חינוכיים וטיפוליים.

 

הערכה הפסיכולוגית בוחנת מספר תחומי תפקוד ומותאמת לסיבת הפנייה לאבחון:

אפיונים התנהגותיים ייחודיים של הילד: מידת העניין והסקרנות שהילד מציג בסביבתו, קשר העין עם המבוגר, יכולות חיקוי, שיתוף הפעולה, מידת התנועתיות, היכולת לשבת לאורך זמן, טווחי קשב וריכוז ולמידת ההתמדה. כמו כן נבדקות יכולות הויסות, מידת ההסתגלות ותחומי העניין, תגובה למעברים, היכולת להתחיל ולסיים מטלות.

 

בתחום השפתי מוערכות יכולות של הבעת שפה הכוללות הפקת שפה ודיבור, התייחסות שמית לתמונות, תגובה לבקשה, חזרה אחרי מילים, ביצוע הוראות, מידת השטף, מיומנויות תחביריות ואורך המבע הקולי. וכן יכולות של הבנת שפה הכוללות הבנת הוראות, הכרות עם חפצים, התייחסות לתמונות, הבנת מצבי יומיום ומצבים חברתיים, הבנת מושגים מופשטים והבנה מילולית מופשטת.

 

התחום הביצועי תפיסתי מתייחס ליכולות מוטוריות עדינות, יכולות תפיסתיות הכוללות הבחנה תפיסתית ותפיסת גשטלט של השלם מחלקיו, הרכבת פאזלים, יכולות של אנליזה וסינתזה של דגמים ומיומנויות של גרפו מוטוריקה.

 

תחום המשחק כולל משחק חקירתי ראשוני, תגובה למשחקי אורות וקולות, למשחקים תחושה ומגע, היכולת למשחק פונקיונלי, משחק במשחקי סיבה ותוצאה ראשוניים, משחק עצמי ומשחק משותף, משחק סימבולי, הבעת רצף רעיונות במשחק וגישור בין רעיונות במשחק.

התחום התקשורתי כולל את מידת  היזימה וההיענות,  תגובה להתערבות במשחק, מידת ההדדיות והאינטראקציות המשותפות.

לכל גיל כרונולוגי ישנם כלי אבחון סטנדרטים, וסוגי המטלות המועברות הן שונות ומותאמות לגיל ההתפתחותי שבו הילד נמצא.

אופן ומשך האבחון נקבע בהתאם למצב הילד ולמידת שיתוף הפעולה שלו.

לרוב האבחון מתבצע במהלך מספר פגישות. האבחון כולל משוב להורים.

גורמים המפנים לאבחון פסיכולוגי:

ההורים   הגננת, המורה   רופא ילדים, נוירולוג, פסיכיאטר

סיבות הפנייה לאבחון פסיכולוגי- התפתחותי:

איחור התפתחותי כללי

עיכוב שפתי, איחור בהבעה, איחור בהבנה

קשיים מוטורים

קשיי ויסות

קשיי קשב וריכוז,חשד ל- ADHD

קשיים תקשורתיים, חשד ל- PDD

קשיים תפקודיים בבית או בגן

קשיים רגשיים או הסתגלותיים

קשיים חברתיים

קשיי אכילה, שינה וגמילה

קשיים בקשר הורה-ילד

קשיים הוריים

קשיים התנהגותיים

קשיי ויסות

סלקטיב מיוטיזם

שקילת השמה למסגרת חינוכית מתאימה

בשלות רגשית לקראת כיתה א'

כלי אבחון:

כלי אבחון סטנדרטיים מתוקננים

ציורים

תצפיות בגן

תצפית במשחק

מטרות האבחון הפסיכולוגי:

איתור ילדים בסיכון התפתחותי

בדיקת התפתחות הילד

איתור תחומי החוזק והחולשה להתפתחות

הערכת התפקוד הקוגנטיבי של הילד

בדיקת בשלות לפני עלייה לכיתה א'

הערכת מעקב

אבחון של PDD, אוטיזם, בעיות תקשורת על פי ה- DSM IV

אבחון רגשי לאיתור מצוקה וקשיים רגשיים

אבחון לצורך ועדות השמה וועדות שילוב ושקילת השמה למסגרת חינוכית מתאימה

(מעון יום שיקומי, גן שפתי, גן מעוכבי התפתחות או גן תקשורתי)

בסיום האבחון ניתנות המלצות על דרכי טיפול ומותאמת תוכנית טיפולית שתסייע להתקדם במסלול התפתחותי תקין