-ההורים
-הגננת                                                                                                                                                                                                                                                  -המורה                                                                                                                                                                                                                                                -רופא ילדים                                                                                                                                                                                                                                         -נוירולוג                                                                                                                                                                                                                                               -פסיכיאטר