אבחון פסיכולוגי

ההערכה הפסיכולוגית ההתפתחותית מהווה סקירה של יכולות, תפקודים והישגים של הילד לשם מתן ייעוץ, קידום ושיפור. האבחון הפסיכולוגי נעשה באמצעות כלי אבחון פורמליים מתוקננים, תצפיות, משחק, שיחה עם הילד.  בנוסף נאסף חומר רקע על ידי ושיחה עם ההורים ועם צוותים חינוכיים וטיפוליים.
אופן ומשך האבחון נקבע בהתאם למצב הילד ולמידת שיתוף הפעולה שלו.
לרוב האבחון מתבצע במהלך מספר פגישות.
האבחון כולל משוב להורים.